Klar til fremtidens medlemmer

Der bliver stadig flere muligheder for at tilrettelægge arbejdslivet og overgangen til pensionisttilværelsen, både hvad angår økonomi og helbred. Læs her, hvordan vi i pensionskassen fulgte med udviklingen i 2020.

Fortsat brug for stabilisering

I 2020 fortsatte vi den kurs, der har været lagt siden 2018 for at styrke pensionskassen og stabilisere pensionerne for alle medlemmer. Vi investerer alle medlemmernes pensionsformue ens, fordi det giver det bedste afkast over et helt liv. Forudsætningen for at få det højst mulige afkast er dog, at pensionskassen er i vækst. Vores medlemmer indbetaler en fornuftig andel af lønnen, og vi har en solid pensionsformue med god solvens i øjeblikket, men fremtiden vil kun forblive sikret med flere nye medlemmer, da der ellers er fare for, at vi ikke kan investere optimalt for både yngre og ældre medlemmer.

Som konsekvens af, at store generationer bliver pensioneret, og færre nyuddannede kommer til, vil bestyrelsen nu gennemgå mulighederne og se, hvordan vi kan tilpasse os efter de aktuelle vilkår.

Fleksibel tilbagetrækning

Pensionsalder har længe været en varierende størrelse – alt efter vores alder, om vi er i en efterlønsordning og hvornår vores pensionsordning er oprettet, har vi forskellige pensionsaldre. I 2020 har vi set flere og flere efterspørge fleksibilitet i forbindelse med deres pensionering. Delpension har givet medlemmerne mulighed for at vælge at gå tidligere eller senere end deres pensionsalder. Dette sikrer vigtig overlevering af viden på arbejdspladsen og giver medlemmet en blødere overgang fra arbejdsliv til pensionistliv. Vi udbreder løbende kendskabet til mulighederne for fleksibel tilbagetrækning via undervisning og support af både tillidsfolk og ledere.