Basis i orden

Det kræver et stærkt fundament at navigere i urolige markeder og at kunne udvikle nye kontaktformer fleksibelt og hurtigt. Det har 2020 yderligere bekræftet.

Åbenhed om afkast og beregninger

Som en del af brancheorganisationen Forsikring & Pensions (F&P) forbrugerinitiativer har vi i 2020 udvidet, hvad medlemmet kan se, når hun logger ind på pka.dk. Forbrugerinitiativerne handler om at vise den enkelte, hvilken risikoprofil hun har, og hvilken usikkerhed, medlemmets beregninger og forventede pension er vist med. Man kan nu, udover den forventede pension, også vælge at se scenarier for, hvordan det vil se ud, hvis det går bedre eller værre end forventet og beregnet. Disse oplysninger kan ses under udbetalingsforløb.

I 2020 blev justerede samfundsforudsætninger også præsenteret af F&P. Samfundsforudsætninger er pensionsbranchens fælles grundlag for, hvordan vi beregner afkast og forventede pensioner. Det er vigtigt, at vi alle bruger samme prognoser, så det er muligt at sammenligne pensionskasser og -selskaber på tværs.

Kontorenten sikrer fremtiden

Vi fastsatte kontorenten på 3,5 % i 2020, på trods af et flot afkast i 2019. Vi arbejder stadig på at stabilisere pensionerne efter tidligere års udvikling. 2020 blev ikke, som håbet, et roligt år med et stabilt finansmarked. I 2021 er kontorenten igen blevet justeret efter forholdene – dette blev annonceret i december 2020.

Lave omkostninger giver mere værdi til medlemmerne

Vi arbejder målrettet på at skabe mest mulig værdi for vores medlemmer. Dette gælder alt fra måden, vi investerer på, til måden vi administrerer pensionskassen på. Derfor kunne vi endnu engang i 2020 sænke den årlige omkostning pr. medlem. 2021 bliver ingen undtagelse. Igen kan vi sænke omkostningerne, denne gang fra 345 kr. til 340 kr. Vi er stolte af at have en af pensionsbranchens laveste omkostninger, som sikrer mere i pension til alle medlemmer.

Flere valgmuligheder på pka.dk

Vi tilbyder på pka.dk medlemmerne mulighed for at oprette en privat opsparing i pensionskassen som et fleksibelt supplement til overenskomstordningen. Den private opsparing er udbetalingssikret og kan oprettes som aldersopsparing, ratepension og livsvarig alderspension. Også i 2020 har mange medlemmer indbetalt til frivillig, privat opsparing.

En mere digital hverdag har kun fremhævet, at måden vi som pensionskasse anvender personlige informationer og data på, ikke udelukkende skal vurderes ud fra juridisk ret og pligt, men også ud fra etik. Som forberedelse til, at vi i 2021 fastlægger en række dataetiske principper, fik vi i 2020 foretaget en undersøgelse, hvor en række medlemmer deltog og bidrog med vigtig viden. Tak for det. Vi sendte også en undersøgelse ud via medlemspanelet, og denne undersøgelse deltog i alt ca. 2.800 medlemmer i. I 2021 behandler og præsenterer bestyrelsen de nye dataetiske principper.

Aldersopsparing

I løbet af året har medlemmerne fået aldersopsparing som en del af deres pensionspakke. Aldersopsparing er en fordel for de fleste, fordi den vil give mere pension og fleksibilitet i udbetalingen. Alle medlemmer er blevet orienteret om, hvornår aldersopsparing eventuelt ikke er en fordel. Den enkelte kan via digital selvbetjening få pensionskassens anbefaling til lige præcis sin situation og nemt vælge aldersopsparing fra.

Pension ved død

I løbet af året har nye medlemmer fået tilføjet pension ved død som en del af deres pensionspakke. Alle nye medlemmer er blevet orienteret om denne dækning. Alle eksisterende medlemmer af pensionskassen får tilbudt omvalg til den nye ordning i 2. halvår af 2021.