Et år der testede os allesammen

Velkommen til en gennemgang af 2020’s højdepunkter i pensionskassen. Trods Corona-pandemien, som vendte op og ned på hverdagen, har pensionskassen haft et år, hvor udviklingen er forløbet efter planen, og alle aktiviteter er fortsat ufortrødent.

Vi tilpassede os alle i rekordtempo til den nye virkelighed, og for pensionskassen har det betydet øget fokus på digitale muligheder og styrkelse af selvbetjeningen på pka.dk. Vi indførte også en ekstra hjælpende hånd til de medlemmer, der af forskellige årsager bliver langtidssygemeldte.

Investeringsstrategien for Pensionskassen for Farmakonomer blev testet, som du kan læse meget mere om, og vi fik bekræftet, at de langsigtede investeringer med spredt risiko, et solidt klimaaftryk og socialt ansvar, viser deres værd, også når markedet stabiliserer sig igen.

Fællesskabet betaler sig, det får vi bekræftet gang på gang. 2020 stod i partnerskabernes navn, og vores grønne investeringsselskab AIP indgik blandt andet i et nyt partnerskab med den norske pensionskasse og bank Storebrand. Vi udvidede desuden vores sociale investeringer med nye ambitiøse investeringsmål.

Kontorenten kunne vi holde på 3,5 % i hele 2020; niveauet skal ses i lyset af en verden, der for første gang fik introduceret negative renter, også på indlån i banken. For at fremtidssikre livslange pensioner og forberede os på en fortsat lav rente i samfundet, bliver medlemmernes kontorente i 2021 justeret til 1,5 %.

Vi påbegyndte bestyrelsens strategiarbejde mod år 2025, og har gennem hele året haft fokus på at styrke kerneforretningen.

Tak for den måde, I medlemmer tog imod sidste års digitale generalforsamling på – vi gør det igen i år, for at være helt sikre på at kunne afvikle den med så mange deltagere som muligt.

Og så glæder vi os til, med hjælp fra en fælles indsats og en stærk vaccineplan, forhåbentlig i løbet af 2021 at kunne ses igen: Sammen giver vi mere tilbage.

God fornøjelse med beretningen for 2020.