Beretning for Pensionskassen for Farmakonomer 2020

Indledning til beretningen

2020 blev et år med travlhed overalt – vi omstillede os til digitale mødeformer, fokuserede på solid risikostyring af investeringerne og tog skridtet videre fra førende klimainvestor til ambitiøs investor i social ansvarlighed.

Læs med her

Medlemmer

Et turbulent år

Travle medlemmer og en verden på hovedet. 2020 blev et år, hvor de langsigtede investeringer med spredt risiko, et solidt klimaaftryk og socialt ansvar viste deres værd, og hvor vi fandt nye digitale veje og forbedrede rådgivningen.

arrow_downward

Medlemmerne indbetalte tilsammen

198

mio. kr.

2016

trending_flat

194

mio. kr.

2020

Pensionskassen udbetalte til medlemmerne og deres familier

381

mio. kr.

2016

trending_flat

527

mio. kr.

2020

Antal medlemmer i pensionskassen

7918

2016

trending_flat

8382

2020

Klar til fremtidens medlemmer

Der bliver stadig flere muligheder for at tilrettelægge arbejdslivet og overgangen til pensionisttilværelsen, både hvad angår økonomi og helbred. Læs her, hvordan vi i pensionskassen fulgte med udviklingen i 2020.

Læs mere her

Rustet til fremtiden

Når du ringer til os, skriver med os eller går i selvbetjeningen på pka.dk, bruger vi data til at gøre din oplevelse hurtigere og mere relevant for dig. Se i denne film, hvordan vi arbejder på at forbedre din kontakt med os i mails, i telefonen og på pka.dk.

Basis i orden

Det kræver et stærkt fundament at navigere i urolige markeder og at kunne udvikle nye kontaktformer fleksibelt og hurtigt. Det har 2020 yderligere bekræftet.

Læs mere

Kvalitet i rådgivningen

Vi arbejder fortsat med at forbedre og styrke kvaliteten af rådgivningen, både på telefonen og via pka.dk. Der skal være klar hjælp at få, når man henvender sig til sin pensionskasse. I 2020 introducerede vi flere nye webtilbud, for stadig at kunne rådgive igennem nedlukninger og forsamlingsforbud.

Læs mere

Investeringer

Trygt igennem året

For vores pensionskasse, der er midt i en overgangsperiode med omlægning af investeringerne for at skabe en større risikospredning, ville det have været godt med et stabilt år 2020. Det fik vi desværre ikke. Dog er vi alligevel kommet fornuftigt og trygt igennem året.

Læs mere

Sådan fordeler investeringerne sig i procent

100 kr. er blevet til...

Partnerskaber styrker resultaterne

Et stærkt fællesskab er grundlaget for pensionskassen og hele PKA. Vi arbejder sammen for at stå stærkere, udnytte synergieffekter og skabe mere værdi for vores medlemmer. Investeringsområdet er ingen undtagelse. I 2020 har vi indgået flere nye spændende partnerskaber.

Læs mere

Sammen om social ansvarlighed

I snart 20 år har PKA ligget forrest i feltet af klimaansvarlige investorer. Nu er tiden kommet til, at vi også fokuserer på social ansvarlighed og tager ansvar for den måde, vi lever sammen på. Hør mere om vores nye mål om at investere med socialt ansvar.

Et år med fokus på socialt ansvar

Som Danmarks førende klimainvestor, der i snart 20 år har haft en klar strategi for ansvarlige grønne investeringer, er vi klar til at udvide vores profil. Ansvarlighed i en bred social, samfundsmæssig kontekst er vores nye udvidede fokus. I lighed med alle øvrige ansvarlige investeringer, fx grønne investeringer, skal sociale investeringer også skabe et højt og konkurrencedygtigt afkast.

Læs mere

Boliger i fællesskabets tegn

Vi udvider fortsat investeringerne i ejendomme og infrastruktur for at forene hensynet til miljø, boligforhold, befolkningsgrupper med særligt behov på den ene side, og konkurrencedygtigt afkast på den anden side. Ejendommene er langsigtede stabile investeringer, der bidrager bredt til samfundet.

Læs mere

Medlemsdemokrati

Demokrati på nye kanaler

Corona nødvendiggjorde brug af digitale kanaler, når vi i 2020 ville samles, lære, lytte og diskutere. Vi lærte hurtigt og det levende demokrati kom åbent og aktivt igennem året.

arrow_downward

Bestyrelsen

I 2020 har bestyrelsen involveret sig i en række strategiske drøftelser om PKA’s udvikling, opbygget et godt samarbejde med ny administrerende direktør Jon Johnsen og haft fokus på at få pensionskassen trygt igennem Corona-pandemien.

Læs mere her  Se pensionskassens ledelse

Fakta og tal

Året i tal

Se mere om pensionskassens udvikling i 2020, herunder afkastet, udbetalinger til medlemmer, pensionsbidrag og meget mere.

arrow_downward